BIM VIHOUSE

MÔ HÌNH THÔNG TIN CÔNG TRÌNH (BIM)

Tích hợp các mô hình ba chiều về thiết kế, cấu trúc và thiết bị để hiện thực hóa hiệu quả, hợp lý hóa và tiết kiệm lao động trong quá trình xây dựng.ĐỘI NHÓM HOẠT ĐỘNG CỦA BIM

Chúng tôi hỗ trợ công việc BIM của khách hàng trong khi hợp tác với các nhóm chuyên môn về thiết kế, cấu trúc và thiết bị.


MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG CỦA BIM